070-799 59 02

Psykologisk behandling

Psykoterapi

Människor söker psykoterapi när hälsan sviktar för att få ett bättre liv. Livet känns inte meningsfullt och man vill ha en förändring. Att älta tankar om och om igen gör att det känns som en återvändsgränd. Balansen mellan kropp och själ fungerar inte. Det kan handla om frågor som berör den egna hälsan, familjerelationer och arbetet. Man har gått vilse under hur många år. Ibland hela livet. Det kan finnas traumatiska händelser som blockerar möjligheterna till ett meningsfullt liv.

Psykisk ohälsa kan visa sig i form av ångest, oro, sömnlöshet, psykosomatiska symtom, depression och tvångstankar. Ohälsa påverkar dina beslut och vägval i vardagen. Psykoterapi kan öka din medvetenhet om dig själv och dina behov, så dina beslut och vägval leder till bättre livskvalitet och hälsa.

Via ”psykoedukativ utbildning” ges en ökad förståelse för olika metoders möjligheter och begränsningar, samt vad evidensbaserat synsätt innebär. En god hjälp inför egna vägval av insatser man önskar.

Metoder

Första kontakten
Så här går det till: du berättar vad du funderar på, när, var, hur och varför. Jag ställer några frågor till dig om då- nu och framtid. Din berättelse och önskan om förändringar leder oss till en gemensam förståelse om hur vårt samarbete kan gå till. Du kan sen i lugn och ro överväga om vårt samarbete ska gå vidare.

Behandling och metoder utformas från dina unika behov och förutsättningar.

Forskning visar att samspelet mellan klient och psykoterapeut är den viktigaste faktorn för framgångsrik psykoterapi oavsett behandlingsmetod. Min erfarenhet är att när tillit och trygghet byggs in i behandlingsarbetet ges mycket goda förutsättningar för meningsfulla förändringar.