070-799 59 02

Välkommen till

Vagvalet.com

Smålands Psykologbyrå

Smålands Psykologbyrå –

Ingvar Andersson

Ingvar Andersson leg. psykolog, leg. psykoterapeut och organisationspsykolog. Arbetat med psykologisk behandling och psykoterapi till enskilda personer, par och familjer under 40 års tid. Erbjudit tjänster för ledarskap, grupp och organisationer inom offentliga sektorn och näringslivet.

Psykoterapi
Kvalificerat psykoterapeutiskt arbete med individer, par och anhöriga sedan 1985. Korttidsbehandling och terapier som löpt under längre tid. Få klienter har avbrutit behandlingen under årens lopp. Flertalet långtidssjukrivningar har avbrutits och personer återgått till arbetslivet. Arbetat med PTSD och EMDR sen 2015.
Avtal med Psykiatriska kliniken 1991 – 2022.

Arbetsliv och företag
Arbetat med organisation, ledarskap och grupputveckling sen 1978. Insatser på systemnivå, ledarstöd och individuella kontakter bidrar på ett gynnsamt till förmågan att hantera komplexa frågor och problem t ex med fokus på arbetsmiljö och mobbing.