070-799 59 02

Dina vägval

Dina vägval

Vi gör hundratals vägval varje dag. Både stora och små. Det går så snabbt och automatiskt. Utan att vi märker det. Vi hittar ett flyt som känns positivt. Vägval kan ses som beslut som vävs in i det vardagliga tänkandet. Man tänker på stress, tiden, arbetet, barnen, barnbarnen, hälsan, resor, föräldrar och arvet. Tänkandet lever sitt eget liv i en form av inre dialog. Minnen och erfarenheter aktiveras och styr vårt tänkande antingen vi vill det eller inte. Ältande är ofta ett uttryck för att man fastnat i en fråga eller problem. Man hittar inte ut.

Vardagslivet styrs ofta av mer eller mindre omedvetna beslut och konsekvenser. När tiden inte räcker till påverkar det våra upplevelser och verklighetsuppfattning. Man blir mer eller mindre närvarande. Det är viktigt att emellanåt ställa frågor som ”Vart är jag/vi på väg”? Om inga frågor ställs ökar risken för att gå vilse.

En viktig fråga och reflektion handlar om vad är meningsfullt i mitt liv. Att inte ställa sig den frågan ökar risken att gå vilse och tappa bort sig själv. Perspektivet då – nu- framtid är viktiga aspekter av vår verklighetsuppfattning.

Om du funderar kring dina vägval kan en god början vara att tänka i banor som fråga- när- var- och hur, vara till god hjälp. Ibland kan det räcka med några kortare insatser i form av konsultation eller vägledning. Psykoterapi kan man överväga om hälsan sviktat en längre tid.

Den franske skulptören Rodins (1840-1917) Tänkaren anses ofta representera mänsklighetens förmåga till reflektion, eftertanke och intellektuellt djup.