070-799 59 02

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Målgrupp: ledare, anställd, privatpersoner, förälder eller morförälder.

Individuell utveckling är en insats som formas efter din unika situation, förutsättningar och behov. Insatserna skräddarsys från dina resurser och olika förmågor. Ett mål kan vara att du ska kunna hantera knepiga frågor utifrån det sammanhang du har att hantera. Det kan vara som ledare, gruppmedlem, yrkesroll och privatperson. En ökad förståelse för sig själv och samspel med människor i grupp ökar den personliga utvecklingen och bidrar till en bättre mental och kroppslig hälsa.

Då – nu – framtid
Vår nutid kännetecknas av snabba förändringar i samhället. Privatliv och arbetsliv vävs samman och kräver reflektion och eftertanke, samt ökad förmåga att navigera i samtidens komplexa tillvaro. Det kräver att kommunikationen blir tydlig mellan ledare och anställd. Ofta blir en språklig oreda ett resultat av dysfunktionell kommunikation. Detta påverkar arbetsmiljö, trivsel och meningsfullheten i vardagen. Din hälsa är viktig, därför bör din tillvaro belysas i ett då-nu och framtidsperspektiv. Vi skapar din unika plattform.

Vi sätter sedan upp ett antal träningstillfällen i reella situationer om du så önskar.. Du får tillfälle att pröva nya sätt och nya metoder, för att mer effektivt kunna hantera dina utmaningar. Reflektion, personliga insikter och färdighetsträning går då hand i hand. Jag som vägledare och coach hjälper dig att hantera dina utmaningar.

Om beslut och vägval.