070-799 59 02

Aktuellt

Vägvalsmodellen – när du funderar om ditt testamente

Eftertanke är viktigt för Dig som funderar på testamentet och vad du önskar lämna efter dig till dina arvingar. Du vill att dina anhöriga ska ärva dina tillgångar på ett rättvist sätt. De juridiska frågorna talar du med din jurist om. Anhöriga ärver även de konflikter som uppstår i samband med förälderns bortgång trots bra juridisk rådgivning. NOVO anger att 250 000 svenskar menar att kontakten med nära anhöriga har avbrutits i samband med arvstvister.

En ny Novo undersökning visar att:

Mer än en halv miljon svenskar är oroliga för familjekonflikter om arv

En arvstvist kan uppstå lättare än vad man kan tro och har man inte tänkt igenom hur man vill fördela arvet finns det risk för infekterade konflikter. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att mer än en halv miljon svenskar är oroliga för att deras nära och kära kommer att hamna i konflikt om deras arv efter deras bortgång.

Läs mer om publikationen här: https://via.tt.se/pressmeddelande/3341703/mer-an-en-halv-miljon-svenskar-oroliga-for-familjekonflikter-om-arv?publisherId=3236396

Svåra vägval när tiden för testamentet infinner sig

Tid för eftertanke och reflektion underlättar dina vägval och beslut inför skrivandet av testamentet. Familjära konflikter skapas tidigt och formas fortlöpande under livet. En del försvinner andra består. Livet är komplicerat.

Ska jag tala eller inte tala med anhöriga om testamentet? Det här behöver övervägas och reflekteras i god tid för olika vägval och beslut. Att inte tala är ett beslut och vägval som har sina konsekvenser.

Du som önskar hjälp och vägledning inför dina vägval kan vända dig till Vagvalet.com, som har erfarenheter av dialoger med individer, par och familjer under 40 års tid. Vägvalsmodellen relaterar dina frågor i ett då-nu-och framtidsperspektiv. Denna modell lämpar sig när det finns komplexa och komplicerade frågor mellan familjemedlemmar och du vill minska uppslitande arvstvister med risk för avbrutna kontakter som en konsekvens av ogenomtänkta vägval och beslut.