070-799 59 02

Arbetsliv

Coaching- och teamutveckling

Varför coaching ?

Coaching är en lönsam investering för både små och stora företag samt organisationer. Det kan bli ett effektivt och stimulerande verktyg som höjer kompetensen hos både individ och grupp när det används på rätt sätt.

Individuell coaching hjälper individen att fokusera på rätt saker utifrån den roll och det sammanhang man arbetar i. Inte minst ökar motivation och kraft i arbetet. Coaching blir på detta sätt en personlig utveckling där även andra egenskaper stimuleras. Individen upplever då ökad mening och självkänslan växer.

Teamcoaching kan på ett avsevärt sätt öka gruppens effektivitet och tillfredsställelse i det vardagliga arbetet. Det handlar om att förbättra koordinationen av samspel. I takt med att gruppen växer inåt ökar styrkan att möta utmaningar i omvärlden. En grupp med god självkänsla skapar stolthet och utvecklar självförtroendet hos individen. När man trivs i en grupp ökar attraktionskraften till arbetet och gruppen. Den anställde stannar längre.

Coaching kan i övrigt bidra till :

  • bättre måluppfyllelse och lönsamhet
  • motiverade medarbetare
  • att rätt sak – utförs på rätt sätt – vid rätt tidpunkt
  • att spara tid och energi till nytta för alla
  • ökad hälsa – minskad stress och sjukfrånvaro
  • bättre balans i yrkes- och privatliv
  • Vad är coaching ?
Under senare år har coaching blivit ett begrepp man dagligen stöter på i media. Mest känd är nog coaching från idrotten. Coachen är en inom idrotten erfaren person och har till uppgift att coacha t ex spelare och lag under träning mot bestämda mål.

Coaching har spridit sig till många områden utanför idrotten och blivit ett verktyg för utveckling av verksamhet inom näringsliv och offentlig sektor. Med coaching kan man effektivt utveckla arbetet och individens personliga förmåga och motivation.

Hur ?

Smålands Psykologbyrå erbjuder coaching till individer och grupper i företag, organisationer och privatlivet. Genom många års arbete med mänsklig utveckling på kort och lång sikt finns en unik kompetens och erfarenhet vi erbjuder kunden. Den bygger på vetenskap och modern forskning om hur människan växer i sitt sammanhang. Vi kan därför hantera komplicerade situationer med respekt utifrån kundens resurser och möjligheter. Det handlar om att kunna skapa en optimal utveckling utan att förenkla eller komplicera tillvaron.

Vår arbetsmetodik avseende coaching hämtar sin inspiration och tankar utifrån systemiskt-kognitivt synsätt, lösningsfokuserade och pedagogiska modeller. Vi skräddarsyr coaching utifrån individens eller gruppens unika behov och målsättning. Framtiden och möjligheter står självklart i fokus men kräver en sans och respekt för nuet och dess utmaningar.

Ett kontrakt om arbetsmetodik, frågeställningar och utmaningar utformas i början som grund för samarbetet i coaching. Här ska förväntningar och roller klargöras. Antalet tillfällen, hur ofta och tid för möten avgörs från fall till fall. En utgångspunkt för coaching är att insatsen ska vara avgränsad, men kan omförhandlas vid behov. Hos oss blir ofta coaching en fråga om personlig utveckling vilket gör att individer känner inspiration att växa vidare och kan då förlänga samarbetet över en längre tid.